Ekoinżynieria

Kompaktowe piwniczki do przechowywania żywności w sposób tracyjny ale w nowoczesnej konstukcji ziemiankach.